Geschiedenis


Rezytex werd opgericht op 3 mei 1977 door Pol Meukens . Op dat ogenblik was de stichter van Rezytex, werkzaam in het bedrijf Masculin , eigendom van het Nederlands moederbedrijf , Ducon bv in Tilburg.


Door de geplande verhuizing naar Tunesië , was er geen werkzekerheid meer voor de 25 arbeidsters en iedereen dreigde zijn baan te verliezen, dit was het sein voor de overname van het bedrijf met het voltallige personeel.
Na enkel maanden productie in de oude gebouwen in Balen, verhuisde de productie begin 1978 naar de Schoolstraat in Olmen .
Al snel bleek dat de gebouwen hier veel te klein waren, er geen uitbreidingsmogelijkheden waren , en dus werd er noodgedwongen uitgekeken naar een nieuwe locatie.
Mogelijkheden waren er wel op het industrieterrein in Beverlo , de woonplaats van de eigenaar, en in mei 1983 werd begonnen met het bouwen op de huidige locatie.

In de zomer van 1983 , werd de productie gestart in  Beverlo , het volledig personeel maakte mee de overstap.
Al snel werden er nieuwe machines aangekocht en werd het personeelsbestand gevoelig uitgebreid.
Op 25 maart 1985 werd Rezytex getroffen door een zware brand, waardoor de ganse productie verloren ging . Bijzonder pijnlijk was ook , dat de brand werd aangestoken . De vermoedelijke dader werd later opgepakt , maar vrijgelaten wegens gebrek aan bewijzen.
Rezytex heeft dan gedurende 5 maanden de productie ondergebracht bij andere bedrijven in België.
Uiteindelijk werd de eigen productie terug opgestart in augustus van datzelfde jaar.

Dit alles heeft zware gevolgen gehad , zeker op financieel vlak , maar dankzij de inzet van het personeel en het begrip van klanten en leveranciers , kon Rezytex weer verder aan de weg timmeren.
Vanaf 1989 ging Rezytex ook in het buitenland produceren en werden de eerste stappen gezet op de Duitse markt.
In 1993 volgde dan de overname van een belangrijke Nederlandse klant , waardoor Rezytex in één klap zijn omzet zag verdubbelen.
Rezytex had tot zich tot dan toe, enkel bezig gehouden met loonconfectie , vanaf dan gingen er ook agenten en vertegenwoordigers op stap met een eigen collectie.

Nadat Rezytex tevergeefs geprobeerd had om het Tunesisch productiebedrijf over te nemen , werd dan begin 1997 beslist om een eigen productie op te starten in Tunesië. Op 1 februari 1998 ,werden de eerste broeken gemaakt in het eigen buitenlands bedrijf . Dit bedrijf beschikte toen over een zeer modern machinepark , de opleiding van het personeel gebeurde door de werkneemsters uit België.
Bijna 20 jaar later na de start van de eigen productie in Tunesië , is er nog steeds een kleine productie in Beverlo , en worden alle broeken gesneden in Beverlo met behulp van twee automatische machines van Kuris .
Ook het strijkwerk en de eindcontrole , gebeurt nog steeds in Beverlo.

De klanten van Rezytex zijn divers, evenals het aanbod. : Rezytex verkoopt in de Benelux, Frankrijk, Duitsland en Griekenland.
Klanten zij zowel kleine als grotere detaillisten , filiaalbedrijven en ontwerpers .
Ook maakt Rezytex uniformkleding voor verschillende doelgroepen : Scholen, Overheidsbedrijven , Uitvaartcentra, Horeca , brandweerkledij.
Rezytex is nog steeds een familiebedrijf dat ondertussen wordt bestuurd door 3 kinderen .


Na 40 jaar is de ambitie nog steeds volop aanwezig en wordt er volop gewerkt aan de toekomst. 
      
    


Merken